Regulamin

ZASADY REZERWACJI w TectumApartments

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.


2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

3. Obiekt pobiera przy zameldowaniu lub przed nim kaucję zwrotną w wysokości 500 - 1000 zł. Kaucja zostaje zwrócona gościowi przy wymeldowaniu po uprzednim sprawdzeniu apartamentu przez obsługę Tectum Apartments. W przypadku odmowy wpłaty lub przekazania obsłudze obiektu kaucji przez gościa rezerwacja nie dojdzie do skutku a przedpłata wniesiona za rezerwacje nie podlega zwrotowi. 

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

REGULAMIN TECTUM APARTMENTS

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentu. Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu. W momencie dokonania rezerwacji zostaje zawarta umowa najmu obiektu między Tectum Apartments, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie.

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a), kończy się o godzinie 10:30 ostatniego dnia pobytu. Wcześniejsze zameldowanie (od godziny 13:00) lub późniejsze wymeldowanie (do godzina 13:00) jest możliwe za dodatkową opłatą 40PLN za każdą z opcji. Należy taką możliwość uzgodnić odpowiednio wcześniej z obiektem. Pozostanie w apartamencie bez wiedzy i zgody obiektu może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.  
 2. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio wynajmującemu w apartamencie lub pozostawione w sejfie znajdującym się przy apartamencie, po rozpoczęciu doby hotelowej (od godz. 15:00). Zameldowanie jest możliwe do godziny 20.00. 
 3. Konieczne jest uiszczenie opłaty za pobyt najpóźniej do momentu odbioru kluczy do apartamentu. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry (o ile nie została dokonana wcześniej płatność online) gotówką lub kartą kredytową.
 4. Akceptowane formy płatności to gotówka w PLN, USD i EUR, karta płatnicza/kredytowa oraz przelew.
 5. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się poprzez wrzucenie klucza do sejfu przy apartamencie lub osobisty odbiór przez obsługę.
 6. Cena wynajmu każdego apartamentu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda. Gość(e) nie jest zobowiązany do uiszczenia opłat dodatkowych, które nie są przedstawione na stronie internetowej danego obiektu – opłata za psa (100 zł do 2dni, 150 zł – pobyt na 3 dni i dłużej, parking 40-80 zł, dostawki oraz łóżeczka dla dzieci. 
 7. Gość(e), jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (22:00 – 6:00). W tym czasie nie mogą przebywać w apartamencie osoby niezgłoszone. Jeśli w skutek naruszenia ciszy nocnej obsługa TectumApartments zostanie wezwana na miejsce przez innych Gości, Sąsiadów, Straż Miejską bądź Policję i stwierdzi rażące naruszenia spokoju innych Gości, TectumApartments prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 8. TectumApartments może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość(e) naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi TectumApartments, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu, bez prawa żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 9. Apartament przeznaczony jest wyłącznie do celów mieszkaniowych. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz urządzania imprez, wieczorów kawalerskich i panieńskich etc. Zgodnie z regulaminem obiektu złamanie tej zasady  będzie skutkować karą finansową w wysokości 1000 zł, a rezerwacja zostanie natychmiast anulowana. 
 10. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, marihuany, papierosów elektrycznych i IQQOS. W przypadku złamania zakazu zostanie pobrana opłata 500PLN. Palenie dozwolone jest na balkonie/ loggi, które przynależą do apartamentu.
 11. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość(e) powinien niezwłocznie poinformować obsługę TectumApartments. Za usterki powstałe z winy Gościa(i) będzie pobierana adekwatna opłata. Gość(e) zobowiązany jest do zdania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Gość(e) zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi TectumApartments o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód, wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką. Równowartość tych szkód pokrywa w całości Gość(e), w formie określonej przez obsługę TectumApartments.
 12. Gość(e) jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich braków/ usterek i/lub zniszczeń zastanych w apartamencie w momencie zakwaterowania w dniu zameldowania maksymalnie do godziny 20. Brak takiego zgłoszenia uznaje się za przekazanie apartamentu wolnego od usterek i/lub zniszczeń.
 13. W cenę wliczone jest standardowe sprzątanie po pobycie. Wszelkie niestandardowe zabrudzenia jak np. plamy na sofie, łóżku, itp., obciążają wynajmującego. Pozostawienie nieporządku w obiekcie, którego sprzątanie przekracza 1,5 godziny będzie skutkować karą w wysokości 150 zł. Należy zostawić po sobie porządek. 
 14. Wynajmujący zobowiązuje się pokryć koszty związane ze zniszczeniem wyposażenia apartamentu.
 15. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Gość(e) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300PLN. W takim przypadku TectumApartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości(a) pozostawione w apartamencie.
 16. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Gość(e) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300PLN.
 17. Wcześniejszy wyjazd Gości(a) z przyczyn własnych, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 18. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż podana – obsługa TectumApartments  ma prawo zażądać dodatkowej opłaty w wysokości 1.000PLN za każdą dodatkową niezgłoszoną osobę, oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie – niezwłocznie anulować rezerwację bez możliwości zwrotu kosztów. 
 19. Gość(e) odpowiada za zachowanie osób trzecich oraz wszelkie szkody powstałe w lokalu podczas trwania pobytu.
 20. Gość(e) zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 21. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności TectumApartments zastrzega prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takim samy standardzie lub wyższym, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji. 
 22. Dane osobowe przekazywane nam przez Gości(a) będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań w celu realizacji rezerwacji zgodnie z art 6 ust. 1 lit b i f RODO. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.
 23. Osoba dokonująca rezerwację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 24. TectumApartmentst nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 25. Czynsz najmu nie obejmuje ubezpieczenia Najemców, osób z nimi przebywających w apartamencie oraz przedmiotów wniesionych do apartamentu przez Najemców i ww. osoby.
 26. Rezerwacji dokonuje się na osobę, którą będzie dokonywać płatności, w innym przypadku należy zgłosić to obsłudze. 
 27. Ewentualne zmiany dotyczące rezerwacji powinny być uzgodnione telefonicznie: +48 508 958 200 lub mailowo: biuro@hoteltectum.com.
 28. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie: +48 508 958 200  lub mailowo: biuro@hoteltectum.com
 29. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.
 30. TectumApartments nie ponosi odpowiedzialności za usterki i awarie powstałe na terenie budynku lub w apartamencie, na które nie ma wpływu TectumApartments i nie jest to podstawą do anulacji lub zmiany ceny za rezerwację.
 31. Na życzenie Gości(a) dostarczamy do apartamentu łóżeczko dla dziecka dodatkowo płatne 50PLN za pobyt. 
 32. Zwierzęta są akceptowalne jedynie na życzenie, wyłącznie po wcześniejszej zgodzie obiektu. Obowiązuje dodatkowa opłata -pkt. 6. Zgodnie z regulaminem niezgłoszenie tego faktu będzie skutkowało karą finansową 1000 zł. Obowiązuje to wszystkie zwierzęta.
 33. Oferowany przez TectumApartments parking jest niestrzeżony, TectumApartments nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy. Gość(e) jest zobowiązany do parkowania samochodu tylko na miejscu wskazanym przez obsługę  TectumApartments , a w przypadku zaparkowania na innym miejscu, TectumApartments nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.
 34. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody obsługi TectumApartments zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię TectumApartments.
 35. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskich, do których Gość(e) nie nabył wcześniej praw.
 36. W każdej chwili Gość(e) może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić obsługe TectumApartments o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy poprzez kontakt telefoniczny: +48 508 958 200 lub mailowy biuro@hoteltectum.com.
 37. W uzasadnionych przypadkach obsługa TectumApartments może poprosić o wpłacenie zaliczki, celem potwierdzenia rezerwacji.
 38. W przypadku, gdy zniszczenia w apartamencie dokonane przez Gości(a) uniemożliwiają wynajem, Gość(e) ponosi finansową odpowiedzialność za każdy dzień wyłączony z wynajmu w kwocie 400PLN/doba.
 39. W obiekcie można przebywać z dzieckiem do lat 2, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli.
 40. Przedmioty pozostawione w apartamencie przez Gości(a) obsługa TectumApartments przechowuje przez 7 dni. W przypadku otrzymania polecenia zwrotu, zostanie nadana przesyłka na adres wskazany przez Gości(a) na jego własny koszt. W razie braku polecenia przez Gosci(a), po upływie 7 dni zostaną one przekazane na cele charytatywne lub zutylizowane.
 41. Z powodu nieporozumienia bądź niezadowolenia z naszych usług w pierwszej kolejności prosimy o kontakt drogą e-mailową: biuro@hoteltectum.com. Dołożymy wszelkich starań, aby dokładnie zbadać problem i rozwiązać go.
 42. W razie zaistniałych nieprawidłowości Gość(e) ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres mailowy biuro@hoteltectum.com lub pocztą Plac Solny 15, 50-062 Wrocław.
 43. TectumApartments przysługuje prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. O wszelkich postanowieniach Gość(e) zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 44. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby TectumApartments.
 45. TectumApartments może odmówić przyjęcia Gości(a), który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkody w mieniu apartamentów, innym Gościom, obsłudze oraz innym osobom przebywającym na terenie obiektu albo też w jakikolwiek inny sposób zakłócił spokój Gości lub funkcjonowaniu TectumApartments.