Regulamin

ZASADY REZERWACJI w TectumApartments

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

REGULAMIN TECTUM APARTMENTS

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentu. Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu. W momencie dokonania rezerwacji zostaje zawarta umowa najmu obiektu między Tectum Real Estate & Apartments, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie.

 

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 10:30 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania oraz późniejszego wymeldowania w zależności od dostępności, po konsultacji z obiektem.
 2. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio wynajmującemu w apartamencie, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien poinformować o tym obiekt.
 3. Opłata za pobyt musi zostać uiszczona najpóźniej w momencie odbioru kluczy do apartamentu.
 4. Akceptowane formy płatności to gotówka w PLN, USD i EUR oraz karta kredytowa. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z Tectum Apartments.
 5. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym przede wszystkim do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 6. Apartament przeznaczony jest wyłącznie do celów mieszkaniowych. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione.
 7. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu zostanie pobrana opłata 300 zł.
 8. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować obiekt. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna opłata.
 9. W cenie wliczone jest standardowe sprzątanie po pobycie. Wszelkie niestandardowe zabrudzenia jak np. plamy na sofie, łóżku, zmywanie pozostawionych brudnych naczyń obciążają wynajmującego.
 10. Wynajmujący zobowiązuje się pokryć koszty związane ze zniszczeniem mebli oraz pozostałego wyposażenia apartamentu.
 11. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.
 12. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji.
  Więcej osób i zorganizowanie imprezy wiąże się z karą 1000 zł. 
 13. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Tectum Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 14. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz zawarcia umowy najmu.
 15. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 7 dni przed datą przyjazdu, obiekt nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 100 % opłaty za pierwszą noc.